Thành phố Bắc Giang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thứ hai, 08/08/2022 15:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thành phố Bắc Giang vừa đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2023 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15 - 17%, trong đó thương mại - dịch vụ đạt 10,5 - 11,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 18 - 20%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1,5 - 2,5%.

Ảnh minh họa.

Đó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, thành phố Bắc Giang đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Giang năm 2023.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh - thông minh; đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, nhất là hạ tầng khung đô thị. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, phấn đấu năm 2023 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15 - 17%, trong đó thương mại - dịch vụ đạt 10,5 - 11,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 18 - 20%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1,5 - 2,5%.

Giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 162 triệu đồng/ha. Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.700 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa từ 93% trở lên; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt văn hóa từ 85% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa từ 85% trở lên; 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 39,6%. Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới 2.650 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,1%; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,9%. Giữ vững ổn định về an ninh chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)