Cà Mau: Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cái Đôi Vàm đến năm 2030

Thứ sáu, 01/07/2022 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân đến năm 2030.

Một góc thị trấn Cái Đôi Vàm.

Lý do điều chỉnh quy hoạch chung: Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cái Đôi Vàm đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Cà Mau. Sau quá trình triển khai đồ án quy hoạch chung được rà soát và cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương. Các dự án phát triển hạ tầng khung của khu vực như đường ven biển, đường ĐT.986 được đầu tư tác động đến sự phát triển của thị trấn Cái Đôi Vàm. Tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và thích ứng về biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn thị trấn. 

Mục tiêu đồ án quy hoạch nhằm định hướng phát triển thị trấn Cái Đôi Vàm thành đô thị loại IV, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân. Làm cơ sở thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, phù hợp với tình hình phát triển của thị trấn Cái Đôi Vàm trong tình hình mới. Định hướng phát triển và xác định mô hình phát triển không gian kiến trúc đô thị đặc thù của vùng sông nước với đặc điểm thích nghi và ứng phó với tác động do biến đổi khí hậu (nước biển dâng) đến môi trường đô thị.

Thị trấn Cái Đôi Vàm thuộc vùng kinh tế ven biển Tây; nguồn lao động của địa phương khá dồi dào; là nguồn lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hoá; hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đã đầu tư cơ bản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang từng bước hoàn chỉnh, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường ngày càng hoàn thiện; khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đang là một trong các ngành kinh tế chủ lực của địa phương này...Đây là động lực để phát triển đô thị.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)