Hà Nội phấn đấu có thêm hơn 44 triệu 500 nghìn m2 nhà ở

Thứ sáu, 01/07/2022 15:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, trong đó đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 5 triệu 550 nghìn m2 sàn nhà ở xã hội, 1 triệu 300 nghìn m2 sàn nhà ở tái định cư, 15 triệu 190 nghìn m2 sàn nhà ở thương mại và khoảng 22 triệu 500 nghìn m2 sàn nhà ở riêng lẻ.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng khoảng 880 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.

Về giải pháp huy động nguồn vốn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu được từ quỹ 20%, 25% đất ở tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại, dự án khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, nhà ở học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề xuất khai thác nguồn lực đất đai để tạo vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho thuê; huy động vốn của doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước...

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)