Thái Nguyên: Tăng dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư

Thứ ba, 28/06/2022 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ký Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh. Theo đó, lần điều chỉnh này tỉnh quyết định tăng hàng chục dự án so với quyết định trước đó, một số hạng mục được người dân quan tâm như nhà ở xã hội, khu tái định cư cũng tăng về diện tích, quy mô.

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. Trong đó khẳng định sẽ cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và tầm đến năm 2040 đã được phê duyệt.

Theo Quyết định này, vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 279 dự án, tổng diện tích đất trên 7.200ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến là 16 dự án, tổng diện tích đất gần 115ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở tái định cư dự kiến là 19 dự án, với tổng diện tích đất gần 202ha.

Sau khi kiểm tra thực tế, dựa trên cơ sở phát triển của xã hội, nhu cầu của nhân dân, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh lại cho phù hợp, cụ thể như sau: Vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án (tăng 11 dự án), tổng diện tích đất trên 6.680ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện là 17 dự án (tăng 1 dự án), tổng diện tích đất trên 115ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện là 24 dự án (tăng 5 dự án), tổng diện tích đất trên 250ha.

Như vậy, theo Quyết định mới, số lượng các dự án dự kiến sẽ tăng là 17 dự án, đồng thời diện tích đất cho các dự án nhà ở xã hội, dự án khu nhà ở tái định cư tăng thêm trên 48ha.

Đối với các dự án nhà ở, khu đô thị, tỉnh sẽ bố trí tập trung tại các địa phương phía Nam Thái Nguyên là TP. Sông Công, TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình, trong đó, theo quyết định mới sẽ giảm 11 dự án ở TP. Sông Công, nhưng lại tăng 2 dự án ở TP. Phổ Yên và 20 dự án ở huyện Phú Bình. Riêng nhà ở xã hội và khu tái định cư sẽ tăng 1 dự án ở TP. Thái Nguyên, 5 dự án ở hai huyện Phú Bình và Đại Từ.

UBND tỉnh chỉ đạo, các nội dung khác không thay đổi, thực hiện đúng theo Quyết định 4288 đã ban hành ngày 31/12/2021. Tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Nguồn: Báo Thái Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)