Bắc Ninh: Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lâm Thao và Trung Kênh (huyện Lương Tài) đến năm 2035

Thứ ba, 21/06/2022 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành các Quyết định 259, 260/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lâm Thao và Trung Kênh, huyện Lương Tài đến năm 2035.

Theo Quyết định số 259/QĐ-UBND, phạm vi Quy hoạch chung đô thị Lâm Thao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Lâm Thao, cụ thể: Phía Đông Bắc giáp xã Phú Lương; phía Tây Bắc giáp xã Bình Định và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; phía Tây Nam và Đông giáp huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; quy mô diện tích khoảng 628,60 ha, dân số hiện trạng khoảng 6.041 người. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 7.000 người, đến năm 2035 khoảng 8.800 người (quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch).

Mục tiêu quy hoạch chung đô thị Lâm Thao đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V, là đô thị công nghiệp, dịch vụ, thương mại, cửa ngõ phía Tây Nam của huyện Lương Tài.

Tại Quyết định số 260/QĐ-UBND, phạm vi Quy hoạch chung đô thị Trung Kênh gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Trung Kênh, cụ thể: Phía Đông giáp sông Thái Bình; phía Tây giáp xã An Thịnh, xã Mỹ Hương và xã Lai Hạ; phía Nam xã Lai Hạ; phía Bắc giáp xã An Thịnh với quy mô diện tích khoảng 704,3 ha, dân số hiện trạng khoảng 9.624 người. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 10.950 người, đến năm 2035 khoảng 14.280 người (quy mô dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch).

Mục tiêu quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, huyện Lương Tài đáp ứng các tiêu chí đô thị loại V, là đô thị dịch vụ, thương mại, cửa ngõ phía Đông của huyện Lương Tài.

UBND huyện Lương Tài căn cứ Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 259, 260/QĐ-UBND tổ chức lập đồ án quy hoạch theo các quy định hiện hành.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)