Triển khai thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030

Thứ năm, 19/05/2022 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược 1266) và Quyết định số1346/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (Đề án 1346) của UBND tỉnh đảm bảo phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả KT-XH, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển KT-XH của tỉnh.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển VLXD tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Đề án 1346 cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất VLXD tại các địa phương. Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin nhận, truyền và quản lý dữ liệu kết nối trực tuyến với các trạm quan trắc tự động đặt tại các cơ sở sản xuất VLXD sử dụng năng lượng không tái tạo.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, chuyển đổi công nghệ sản xuất VLXD theo hướng gia tăng năng suất, chất lượng; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; nâng cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu tái chế từ phế thải công nghiệp, nông nghiệp, rác thải sinh hoạt; giảm lượng phát thải để bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng phế thải làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế, giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm VLXD.

Duy trì giám sát công tác bảo vệ môi trường bằng hệ thống thông tin kết nối trực tuyến với các trạm quan trắc tự động đặt tại các nhà máy sản xuất theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết trong đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và an toàn lao động của các cơ sở khai thác nguyên liệu và sản xuất VLXD.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch và các nhiệm vụ được giao tại Đề án 1346. Hàng năm thực hiện đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Đề án 1346 với UBND tỉnh (trước 31/12 hàng năm); tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch theo từng giai đoạn. Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và theo quy định của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)