Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 11/05/2022 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 29/4, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng quy hoạch đảm bảo tính chất, chức năng là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm phía Bắc của tỉnh

Quy hoạch định hướng phát triển vùng huyện Quỳnh Lưu là sự phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ và vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Quy hoạch vùng huyện Quỳnh Lưu được xây dựng đảm bảo tính chất, chức năng là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm phía Bắc của tỉnh Nghệ An, cùng với Hoàng Mai trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Là vùng phát triển với các chức năng đô thị, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch biển và sinh thái, khai thác chế biến thủy hải sản, nông lâm nghiệp... Là khu vực phát triển hài hòa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng.

Quy hoạch đã định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển không gian đô thị, phát triển nông thôn, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, quy hoạch định hướng phân thành 03 vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực. Cụ thể, vùng phía Tây (vùng bán sơn địa) gồm 07 xã: Tân Sơn, Quỳnh Tam, Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Tân và Ngọc Sơn; Vùng Trung tâm (vùng đồng bằng) gồm thị trấn Cầu Giát và 16 xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giang, Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, An Hoà, Quỳnh Thạch, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên, Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Văn và Quỳnh Thanh; Vùng Đông Nam (vùng ven biển) gồm 09 xã: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thuỷ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ và Quỳnh Long.

Phát triển không gian đô thị thành 02 giai đoạn.

Về phát triển không gian đô thị được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 2021- 2030, toàn huyện có 06 đô thị: Đô thị Cầu Giát (mở rộng phạm vi ranh giới đô thị thêm các xã: Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu và một phần xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hưng); đô thị Sơn Hải - Quỳnh Nghĩa được hình thành từ đô thị Sơn Hải và các xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Minh; mở rộng đô thị Tuần và đô thị Quỳnh Bảng, hình thành đô thị Tân Thắng và đô thị Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42,90%. Giai đoạn 2030-2050, toàn huyện có 06 đô thị Cầu Giát, Sơn Hải - Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng, Tuần, Tân Thắng và Quỳnh Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 56,20%.

Đô thị Cầu Giát (đô thị loại IV): Có chức năng là thị trấn huyện lỵ - Trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công cộng của huyện Quỳnh Lưu. Đô thị Sơn Hải - Quỳnh Nghĩa (đô thị loại IV): Là đô thị biển phía Đông Nam huyện Quỳnh Lưu. Đô thị Quỳnh Bảng (đô thị loại V): Là đô thị biển phía Đông Bắc huyện Quỳnh Lưu. Đô thị Tuần (đô thị loại V): Là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Tây huyện Quỳnh Lưu. Đô thị Tân Thắng (đô thị loại V): Là đô thị Công nghiệp - dịch vụ phía Tây Bắc huyện Quỳnh Lưu. Đô thị Quỳnh Văn (đô thị loại V): Là đô thị dự phòng phát triển trung tâm hành chính vùng Quỳnh Lưu - Hoàng Mai.

Định hướng quy hoạch 04 khu công nghiệp với tổng diện tích 789,75ha, gồm: Khu công nghiệp Tân Thắng tại xã Tân Thắng với quy mô 435ha gắn với Khu đô thị và công nghiệp Tân Thắng, phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng. Khu công nghiệp Diễn Quỳnh tại xã Quỳnh Giang khoảng 130ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô... Khu công nghiệp Lạch Quèn tại xã Quỳnh Thuận quy mô 104,75ha, phục vụ công nghiệp chế biến thủy sản và hậu cần nghề cá. Khu công nghiệp Tây Bắc tại xã Tân Thắng 120ha, phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ.

Quy hoạch 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 222ha, gồm: Cụm công nghiệp Quỳnh Châu tại xã Quỳnh Châu, quy mô khoảng 70ha, phục vụ công nghiệp chế biến nông lâm sản. Cụm công nghiệp Quỳnh Mỹ tại xã Quỳnh Mỹ, quy mô khoảng 68ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như giày da. Cụm công nghiệp sạch đô thị Cầu Giát mở rộng tại xã Quỳnh Ngọc và xã Quỳnh Yên có quy mô khoảng 30ha, phục vụ chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng... Cụm công nghiệp Quỳnh Thạch tại xã Quỳnh Thạch, quy mô khoảng 54ha, phục vụ công nghiệp nhẹ như may mặc, giày da...

Quy hoạch 03 cụm công nghiệp làng nghề, gồm: Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Văn tại xã Quỳnh Văn, có quy mô 35ha, sản xuất vật liệu xây dựng và chế tạo cơ khí. Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Nghĩa tại xã Quỳnh Nghĩa có quy mô 25ha, phục vụ hậu cần nghề cá. Cụm công nghiệp làng nghề Quỳnh Hoa tại xã Quỳnh Hoa có quy mô 12ha, phục vụ công nghiệp nhẹ.

Phát triển du lịch theo 3 loại hình du lịch

Phát triển du lịch theo 3 loại hình du lịch gồm du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch trải nghiệm gắn với danh thắng. Cụ thể, du lịch biển gồm Khu du lịch biển Quỳnh (các xã ven biển), trung tâm là các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa: Diện tích: 698,54ha. Đây sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí... Du lịch văn hóa - lịch sử: Phát triển trên cơ sở phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử, kiến trúc cổ, văn hóa tâm linh, tín ngưỡng...

Điểm du lịch danh thắng, văn hóa tín ngưỡng, tâm linh: Đền thờ Hồ Xuân Hương, nhà thờ họ Hồ (Quỳnh Đôi), đền Quy Lĩnh (Quỳnh Lương), đền Thượng (Quỳnh Nghĩa), đền Cửa Gan (Quỳnh Hoa), đền Voi (Quỳnh Hồng), đền Cồng (Quỳnh Hưng), đền thờ trạng nguyên Hồ Hưng Dật…

Du lịch trải nghiệm gắn với danh thắng: Khu du lịch hang Dơi tại xã Quỳnh Tam; Khu du lịch sinh thái hồ Vực Mấu; Quy hoạch Sân golf và Resort vị trí hồ An Ngãi (hồ Bà Tùy), xã Quỳnh Tân với quy mô 559,17ha (trong đó diện tích mặt nước khoảng 250ha). Khu du lịch sinh thái hồ Khe Lại; Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Khe Gỗ (hồ 3/2); Phát triển du lịch “trang trại Edufarm” khai thác từ hệ thống giáo dục đổi mới gắn với các trang trại, sản xuất nông, thủy sản đặc trưng của huyện.

UBND tỉnh giao UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Sở xây dựng tổ chức công bố quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung quy hoạch trong các đồ án quy hoạch và quy định quản lý liên quan đã ban hành phù hợp với Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên.

Nguồn: Nghean.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)