Bắc Giang: Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Thứ hai, 09/05/2022 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo việc tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Ảnh minh họa.

Nhằm nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch, phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thống nhất việc tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (chỉ tiếp nhận kinh phí để thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, không tiếp nhận tài trợ là các sản phẩm quy hoạch) làm cơ sở cho các nhà tài trợ nghiên cứu, đề xuất tài trợ.

Việc triển khai các quy hoạch xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ đảm bảo nguyên tắc doanh nghiệp tài trợ kinh phí để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu dân cư phải có cam kết hoàn toàn tự nguyện, không điều kiện, không yêu cầu hoàn trả lại kinh phí tài trợ trong mọi trường hợp.

Nguồn kinh phí tài trợ nhằm giúp UBND các huyện, thành phố triển khai các công việc như: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, lập quy hoạch đảm bảo tiến độ thực hiện; việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng, về ngân sách nhà nước và các quy định khác liên quan.

Doanh nghiệp được chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch chưa phải là doanh nghiệp được chấp thuận chủ đầu tư thực hiện dự án, không có quyền can thiệp vào nội dung quy hoạch.

Vấn đề lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,… đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội; sử dụng nguồn kinh phí tài trợ quy hoạch đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Khi đề nghị các khu vực tài trợ quy hoạch cần tính toán cụ thể nhu cầu phát triển dân cư, đô thị trên địa bàn, gắn với quy hoạch, kế hoạch sử sụng đất. Khu vực đề nghị tài trợ phải nêu rõ hiện trạng khu đất, sự phù hợp với quy hoạch cấp trên đã được duyệt; không chồng lấn với khu vực đang lập quy hoạch; nghiên cứu hết phần diện tích xen kẹp, tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu để đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và khu dân cư hiện trạng.

Không đề nghị tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các khu vực chưa có quy hoạch hoặc không phù hợp quy hoạch cấp trên. Hạn chế điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyển các loại đất sang đất đơn vị ở để tạo quỹ đất tài trợ quy hoạch.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Quyết định số 1398/QĐ-TTg, Nghị quyết số 119/NQ-CP và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022.

Các huyện, thành phố khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch nông thôn mới,...; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo kịp thời, phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã được duyệt.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)