Quảng Ngãi: Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính đồng bộ, định hướng lớn trong các quy hoạch cấp quốc gia, ngành và quy hoạch vùng

Thứ tư, 06/04/2022 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phát biểu kết luận hội thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào ngày 05-4, đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực, với những thông tin quan trọng, đầy tâm huyết của các chuyên gia vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt là các ý kiến phản biện của các đại biểu đã nêu ra những tồn tại, hạn chế của tỉnh thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là những thông tin quan trọng giúp tỉnh tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch với chất lượng cao nhất, có tính khả thi nhất khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Đặng Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội thảo

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực chủ động chuẩn bị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là đơn vị tư vấn đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, lập quy hoạch theo đúng tiến độ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu, sau hội thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh trước ngày 30/4/2022, hoàn thiện báo cáo cuối kỳ và tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thảo cuối kỳ trong tháng 6/2022.

Để hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch giữa kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn và Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, nội dung Quy hoạch tỉnh phải tuân thủ theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiến độ lập Quy hoạch phải bám sát theo kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, đảm bảo mục tiêu trong tháng 10/2022 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu, tham gia tại hội thảo; đặc biệt là các ý kiến phản biện của các chuyên gia, Bộ kế hoạch và Đầu tư trên một số lĩnh vực còn những điểm hạn chế, tồn tại. Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính đồng bộ giữa các ngành; gắn kết với các định hướng lớn trong các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và đơn vị tư vấn phải thường xuyên theo dõi tiến độ lập quy hoạch để cập nhật những nội dung liên quan có ảnh hưởng đến Quy hoạch của tỉnh; cần phân tích đánh giá đầy đủ hơn, sát hơn thực trạng, nhất là những tồn tại, hạn chế, những lợi thế, điểm khác biệt của tỉnh đối với vùng và cả nước như ý kiến phản biện của các chuyên gia; tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc việc đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu  và chứng minh cơ sở để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch, trong đó, kịp thời cập nhật các quy hoạch có liên quan đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài những nội dung đã góp ý tại hội thảo, tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trước ngày 20/4/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, chia sẻ thông tin và hỗ trợ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoàn thiện báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt chất lượng.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)