Bắc Ninh: Giai đoạn 2021-2022 tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm hơn 16,4 triệu m2

Thứ ba, 05/04/2022 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2022, toàn tỉnh phấn đấu tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm là 16,401 triệu m2, tương đương với 2.049 ha đất để xây dựng nhà ở.

Dự án khu nhà ở thương mại và xã hội tại KCN Quế Võ.

Trong đó, nhà ở thương mại thấp tầng là hơn 13,4 triệu m2; nhà ở thương mại cao tầng gần 361 nghìn m2; nhà ở gia đình hơn 686 nghìn m2; nhà ở xã hội hơn 1,9 triệu m2. Huyện Yên Phong (hơn 3 triệu m2), Tiên Du (2,862 triệu m2) và thành phố Bắc Ninh (hơn 2,645 m2) là 3 địa phương có tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm lớn nhất. Nhỏ nhất là các khu đô thị dự kiến lựa chọn nhà đầu tư và huyện Gia Bình tương ứng từ gần 700 đến 780 nghìn m2 sàn nhà ở.

Năm 2022 dự kiến có 502 gia đình người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở. Việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng này do ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trung ương và vốn địa phương), vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu về nhà ở. Đối với nhà ở của hộ nghèo, dự kiến có 164 hộ cần hỗ trợ về nhà ở và được thực hiện theo chương trình mục tiêu Quốc gia về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)