Bảo Lâm (Cao Bằng) nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Thứ sáu, 11/03/2022 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, huyện Bảo Lâm đã và đang tập trung mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

Nhân dân xóm Phiêng Đăm, xã Lý Bôn (Bảo Lâm) xây dựng nhà ở. Ảnh: Nông Hậu

Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Dương Thị Xuân cho biết: Theo rà soát, trên địa bàn huyện có 784 gia đình thuộc hộ nghèo tại 13 xã, thị trấn cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cuộc sống của những hộ này còn nhiều khó khăn, không có điều kiện tự sửa chữa hoặc làm mới nhà ở. Theo lộ trình năm 2021, huyện xây dựng và sửa chữa nhà cho 636 hộ, năm 2022 xây mới và sửa chữa nhà cho 148 hộ. Về chính sách hỗ trợ, đối với các hộ xây mới, có nguồn lực đối ứng, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/nhà; đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/nhà; đối với hộ có nhu cầu xây làm nhà lắp ghép bằng tôn không quá 55 triệu đồng/nhà.  

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, đề xuất các phương án huy động mọi nguồn lực hoàn thành việc triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, các thành viên Ban Tổ chức, chủ thể hộ gia đình được hỗ trợ; các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ ngay từ khi triển khai xây dựng nhà ở, đảm bảo chất lượng nhà ở; tiếp tục vận động hộ dân huy động thêm nguồn lực đối ứng; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ xóa nhà dột nát đạt hiệu quả.

Đến nay, huyện đã và đang thi công, sửa chữa 613 nhà, bằng 78,19% kế hoạch; trong đó, xây dựng mới 363 nhà có vốn đối ứng; đang thi công 35 nhà; khởi công mới 72 nhà; hoàn thành 201/363 nhà có nguồn đối ứng. Hiện, huyện bố trí hỗ trợ, tạm ứng trên 5,5 tỷ đồng cho các hộ đã hoàn thành và đang thi công. Thời gian tới, huyện tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp nhân dân “an cư, lạc nghiệp”, phấn đấu hết năm 2022 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong Mạc Văn Thắng, giai đoạn 2020 - 2022, xã có 26 nhà thuộc diện làm mới và sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo với mức tạm ứng vốn làm mới 15 triệu đồng, sửa chữa 10 triệu đồng. Sau khi rà soát các hộ đủ điều kiện, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch và giao cho từng cán bộ, lãnh đạo, công chức xã phụ trách hộ thuộc diện nhà dột nát, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công... để thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hiện đã hoàn thành 20 nhà (làm mới 12 nhà, sửa chữa 8 nhà); còn 6 nhà sẽ thực hiện trong năm 2022. Giai đoạn 2022 - 2025, xã còn 62 hộ cần được sửa chữa và làm mới nhà ở.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.   

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)