Lâm Đồng: Công bố phương án sử dụng các thửa đất hẹp do Nhà nước quản lý

Thứ ba, 01/03/2022 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh.


Góc TP Bảo Lọc nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

 Cụ thể, theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/2/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định hàng năm, UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) tiến hành rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý.

UBND cấp xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đo đạc xác định vị trí, diện tích theo từng loại đất và mục đích sử dụng; lập danh sách các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý theo tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Sau khi rà soát, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, UBND cấp xã tiến hành niêm yết, công khai trong thời gian 15 ngày. Sau đó, UBND cấp xã gửi văn bản trực tiếp lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp về nhu cầu sử dụng đất, dự kiến giao đất, cho thuê đất.

Kết thúc thời hạn công bố, trong thời hạn 5 ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến sử dụng vào mục đích công cộng; các thửa đất dự kiến giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng liền kề. Sau đó, UBND cấp huyện căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã sẽ thẩm định, phê duyệt danh mục, giao đất, cho thuê đất theo quy định của Nhà nước.

Theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND (QĐ40/2021) ngày 1/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Đối với thửa đất ở đô thị thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở đô thị thì nhà phố diện tích phải lớn hơn 40 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới lớn hơn 10 m (đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại lớn hơn 4,0 m.

Đối với thửa đất ở nông thôn thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở nông thôn, trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích tách thửa tối thiểu phải lớn hơn 72 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường lớn hơn 4,5 m. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định rõ diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp là 500m2 tại khu vực đô thị, 1.000m2 tại khu vực nông thôn (trước đây chỉ quy định chung diện tích tối thiểu 500 m2)…

Như vậy, các diện tích đất không đủ điều kiện tách thửa nêu trên sẽ được coi là thửa đất nhỏ hẹp. Các diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý sẽ có phương án giao đất, cho thuê sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)