Vĩnh Phúc: Điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch quan trọng

Thứ ba, 11/01/2022 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Triển khai công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, năm 2021, Sở Xây dựng đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh 3 quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây Vĩnh Phúc.

Phối cảnh tổng thể quy hoạch đô thị Đức Bác (Sông Lô)

Đồng thời, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị Vĩnh Phúc; quy hoạch chung thị trấn Tam Đảo và điều chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/2.000 quy hoạch phân khu A1 trong quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc.

Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2.000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần diện tích đất tại huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kiến trúc cảnh quan trục không gian Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc; quy hoạch chung đô thị Đức Bác;

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/ 500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc…

Cùng với đó, triển khai lập 3 đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường và Tam Đảo. 3 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục (Lập Thạch); hồ Bò Lạc (Sông Lô); hồ Đồng Nhập, hồ Làng Hà (Tam Đảo) và nhiều đồ án quy hoạch khác.

Việc rà soát, kịp thời điều chỉnh, cũng như lập các quy hoạch mới có ý nghĩa rất lớn trong hoàn thiện, phủ kín các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đảm bảo sát với thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển, làm cơ sở để đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng đô thị Vĩnh Phúc theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)