Khánh Hòa: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030

Thứ hai, 13/12/2021 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, ông Trần Quang Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Viện Chiến lược phát triển trình bày dự thảo khung định hướng phát triển vùng các tỉnh Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Trong đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và khung định hướng phát triển các vùng, làm cơ sở quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, khung định hướng cũng tạo nên sự gắn kết giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng liên quan.

Các địa phương đã trao đổi về tiến độ, kế hoạch, kết quả triển khai lập quy hoạch tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp. Đại diện các bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương đã trao đổi, giải đáp thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình lập quy hoạch…

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đóng góp một số ý kiến đối với dự thảo khung định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ban hành cơ chế, giải pháp (áp dụng công nghệ thông tin) để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, cập nhật, chia sẻ thông tin về các quy hoạch liên quan; có hướng dẫn đối với nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trong báo cáo quy hoạch tỉnh…

Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành đề cương, bố cục, cấu trúc hồ sơ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa; hoàn thành dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh lần 1 và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan (sẽ hoàn thành trong tháng 12-2021). Dự kiến, tháng 2-2022 sẽ hoàn thành hồ sơ quy hoạch gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan; hoàn thành hồ sơ quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5-2022.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)