Quảng Ninh: Rà soát tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thứ ba, 07/12/2021 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh họp rà soát tiến độ triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Quy hoạch tỉnh được lập bao gồm 5 giai đoạn. Qua các đợt lấy ý kiến tham gia của cố vấn cao cấp và các sở, ngành, Quy hoạch tỉnh hiện đang được triển khai bước dự thảo lần thứ 3 để xin ý kiến Hội đồng quy hoạch tỉnh, Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh và ý kiến tham gia của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng và lân cận.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn báo cáo và xin ý kiến về 3 lĩnh vực trong quy hoạch gồm: Phương án quy hoạch sản xuất điện; phương án quy hoạch khai khoáng; phương án tổ chức không gian, quy hoạch đô thị, định hướng phát triển hạ tầng.

Đơn vị tư vấn báo cáo về tiến độ lập quy hoạch.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND nhấn mạnh: Đây là quy hoạch tích hợp của các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, do vậy ngoài việc cập nhật các quy hoạch thì đơn vị tư vấn phải khảo sát, nghiên cứu và phân tích rõ các tiềm năng, lợi thế phát triển để tư vấn định hướng lộ trình triển khai thực hiện cho tỉnh.

Phương án tổ chức không gian, quy hoạch đô thị, hạ tầng đơn vị tư vấn xin ý kiến tham gia tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, tổng hợp hoàn thiện dự thảo báo cáo. Trong đó, đối với phương án quy hoạch sản xuất điện, cần nêu rõ tiềm năng phát triển điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi tại Quảng Ninh, hệ thống truyền tải phải bổ sung phù hợp với quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương triển khai. Đối với phương án quy hoạch khai khoáng cần được thống nhất với quy hoạch tham dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030; các định hướng tận dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp và không khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng của tỉnh… Đối với phương án tổ chức không gian, đô thị, phát triển hạ tầng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn lấy ý kiến từng địa phương.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)