Ninh Bình: Thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội

Thứ sáu, 22/10/2021 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 821/UBND-VP5 về việc thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và Văn bản số 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện để ngân hàng cính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện tốt Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: UBND tỉnh yêu cầu thực hiện xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng chương trình, chỉ tiêu kế hoạch vốn vay nhà ở xã hội hàng năm; chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức bình xét vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan theo quy định; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro và tài sản đảm bảo để thu hồi vốn vay.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tích cực tuyên tuyền, phổ biến công khai nội dung về cho vay nhà ở xã hội; thực hiện nghiêm túc Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác, Hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, Ban quản lý Tổ TK&VV nghiệp vụ ủy thác cho vay chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là Tổ trưởng Tổ TK&VV trong việc nhận, kiểm tra, quản lý hồ sơ vay vốn.

Đồng thời, yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên tuyền, phổ biến công khai nội dung về cho vay nhà ở xã hội theo quy định, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn tới đông đảo quần chúng nhân dân biết và giám sát; Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố cho vay Chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn tuân thủ đúng, đầy đủ theo quy định; tập huấn nghiệp vụ theo hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam tới cán bộ NHCSXH đảm bảo thực hiện cho vay theo đúng quy định.

Nguồn: Ninhbinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)