Bình Định: Triển khai thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Thứ sáu, 22/10/2021 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở (gọi chung là vốn ưu đãi nhà ở xã hội) theo Công văn số 8586/NHCS-TDSV ngày 29/9/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; trên cơ sở đề nghị của Chi nhánh NHCSXH tỉnh tại Tờ trình số 1779/TTr-NHCSXH ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện cho vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Công văn nêu trên.

2. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo các Phòng Giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố triển khai tập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội tới từng cán bộ của NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục vay theo quy định.

3. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với NHCSXH quản lý, giám sát Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong việc tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hồ sơ vay vốn, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện cho vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội, Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và UBND các cấp có trách nhiệm xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn và phối hợp với NHCSXH xử lý nợ bị rủi ro và tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)