Rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải

Thứ năm, 14/10/2021 14:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản 10872/VP-ĐT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.

Rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng thu gom rác thải.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, giao Sở chủ động họp rà soát, thống nhất với các sở, ngành về chương trình, dự kiến lịch làm việc của đoàn công tác liên ngành nhằm bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và không chồng chéo với nội dung Thanh tra thành phố đang thực hiện về công tác vệ sinh môi trường; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 31-12-2021.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từ năm 2021. Thành phần đoàn công tác liên ngành gồm các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an thành phố.

Đoàn công tác thực hiện rà soát hạng mục, khối lượng duy  trì vệ sinh môi trường gói thầu, đánh giá tiêu chí hồ sơ mời thầu, rà soát năng lực thiết bị, phương tiện, nhân lực, đánh giá kết quả tổ chức đấu thầu, công tác triển khai thực hiện của nhà thầu sau trúng thầu...

Trước đó, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá việc đấu thầu đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, thực trạng việc triển khai thực hiện của các đơn vị đang thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã; thực trạng thực hiện sau khi đã trúng thầu, những tồn tại, bất cập. Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp về điều kiện bài thầu, chế độ hậu kiểm để nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn trong thời gian tới, khi việc xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu thực hiện bằng công nghệ đốt.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)