Đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ

Thứ ba, 12/10/2021 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND TP Cần Thơ vừa có Thông báo số 299/TB-VPUB truyền đạt ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mới đây.

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trung tâm ĐBSCL. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; nghe báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết của HÐND TP Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15/2004/NQ-HÐND ngày 13-7-2004 của HÐND TP Cần Thơ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ (Nghị quyết số 15) và Nghị quyết số 33/2005/NQ-HÐND ngày 14-7-2005 của HÐND TP Cần Thơ về việc đổi tên và điều chỉnh quy mô diện tích xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ (Nghị quyết số 33).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung thực hiện nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Nhất là phối hợp với UBND quận Ninh Kiều khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều, sớm hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021); lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Ðô, trình UBND thành phố phê duyệt…

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình UBND thành phố kèm theo dự thảo Nghị quyết HDND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15 và Nghị quyết số 33, trình UBND thành phố tại kỳ họp gần nhất cho ý kiến trước khi trình HÐND TP Cần Thơ.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)