Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ ba, 05/10/2021 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội, đến hết tháng 9/2021, thành phố mới giải ngân được hơn 15.063 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 32,6% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp thành phố đạt 28,8% và chi đầu tư cấp huyện đạt 35,3% kế hoạch thành phố giao sau điều chỉnh.

Kết quả giải ngân theo các đầu mối ngân sách cấp thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (văn hóa - xã hội, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn) tuy cao hơn mức giải ngân chung của toàn thành phố, nhưng chưa đạt được mức giải ngân 60% như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đáng lưu ý, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với mức giải ngân chung của toàn thành phố. Bên cạnh đó, nhiều quận, huyện như Nam Từ Liêm, Đông Anh, Hoàng Mai... thực hiện nhiệm vụ chi cấp thành phố và cả nguồn ngân sách cấp huyện rất thấp.  Trước tình hình này, UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị xã phải coi giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt hơn 95% kế hoạch năm 2021. 

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, các đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách. Trong điều kiện “bình thường mới”, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khôi phục tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Đối với các dự án đã có khối lượng, chủ đầu tư tích cực phối hợp với nhà thầu nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định để gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán. Đồng thời, chú trọng công tác thu hồi tạm ứng, nhất là các dự án có số dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm.

Các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị xã chủ động, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt các thủ tục về đầu tư, xây dựng của dự án, cũng như những khó khăn về thu hồi, giải phóng mặt bằng, giao đất... Các chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết với thành phố về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị rút ngắn thời gian kiểm soát chi, nhiều khoản chi được thanh toán trước thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng; thực hiện thanh toán 100% các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán cho các nhà thầu nhanh chóng, kịp thời. Các bên liên quan cần hoàn thành nhanh, gọn từng dự án, không để kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí nguồn lực của thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)