Ký kết hợp tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030

Thứ tư, 22/09/2021 13:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 21/9, UBND tỉnh Thái Bình và Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam (Hà Nội) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Bình và Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam về việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Đồng thời, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Liên doanh đơn vị tư vấn trong nước gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng Thái Bình, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Viện Nghiên cứu Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt với tư vấn nước ngoài là: Công ty Roland Berger và Công ty Surbana Việt Nam trong việc thực hiện quy hoạch này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đây là sự kiện rất ý nghĩa, đáp ứng mục tiêu quy hoạch tỉnh đề ra, đảm bảo tầm nhìn cũng như hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Để cụ thể hóa nhiệm vụ quy hoạch và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, tỉnh Thái Bình đã triển khai tích cực và cụ thể hóa nhiệm vụ lập quy hoạch.

Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tỉnh. Đồng thời, quán triệt đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, khi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thành lập một tổ giúp việc trực tiếp do Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến lập quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ và đến nay, đã cơ bản hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Để việc lập quy hoạch tỉnh diễn ra hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã đề nghị Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam và các đơn vị tham gia tư vấn bố trí nhân lực chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thời gian hoàn thành sớm nhất.

Trong quá trình lập quy hoạch, các đơn vị tư vấn, Công ty cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam cần có đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ về hiện trạng của tỉnh trên các lĩnh vực.

Cùng đó, xác định mục tiêu, xây dựng, lựa chọn phương án quy hoạch tỉnh đảm bảo bám sát định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, giúp cho tỉnh xác định phương án phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng trong thời kỳ quy hoạch; xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, đặc biệt là khu Cồn Vành...

Về phía tỉnh Thái Bình, sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sẵn sàng và có trách nhiệm tham gia, thông tin về định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh, giúp các đơn vị tư vấn hoàn thiện, bổ sung vào bản quy hoạch. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị tư vấn về địa phương làm việc, nghiên cứu.../.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)