Đà Nẵng: Cho phép 25 công trình trọng điểm được thi công và phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19

Thứ hai, 30/08/2021 12:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 5496/UBND-SXD ngày 25-8-2021 chấp thuận cho phép tổ chức thi công từ ngày 26-8-2021 đến ngày 5-9-2021 đối với 25 công trình/hạng mục công trình theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các công trình/hạng mục công trình tổ chức thi công xây dựng phải đảm báo đúng tinh thần và nội dung của Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30-7-2021; Quyết định số 2788/QĐ- UBND ngày 14-8-2021; Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng theo đúng Kế hoạch, kịch bản đã được UBND các quận/huyện chấp thuận và thực hiện đầy đủ các nội dung của cam kết theo biểu mẫu đã được Sở Xây dựng hướng dẫn tại Công văn số 5893/SXD-TTS ngày 31-7-2021.

Yêu cầu phải tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ công nhân, người lao động tham gia hoạt động xây dựng tại công trình trước khi đưa vào công trình để tham gia thi công xây dựng. Thực hiện việc quản lý công nhân, người lao động theo phương án “3 tại chô ” (sản xuất tại chỗ - ăn, uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ), trừ công trình Tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại nút giao thông Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công - Đường và cầu qua sông cổ Cò (do thời gian thi công tối đa 3 ngày và số lượng công nhân ít). Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ra - vào công trường hằng ngày (khai báo ý tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, vào sổ theo dõi...); phun khử khuẩn định kỳ nơi ăn, ở (lán trại), văn phòng theo quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tại các văn bản sau: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19; Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12-7-2021 của Bộ Y tế; Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23-8-2021 của Bộ Xây dựng; Công văn số 82/QĐ-BCĐ ngày 4-6-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVTD-19 thành phố Đà Nẵng; Công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22-7-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1326/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11-5-2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công văn số 2988/SXDTTS ngày 4-5-2021 của Sở Xây dựng;

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu xây dựng phải xác định nhu cầu, lập phương án về cung ứng nhiên liệu, vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ thi công xây dựng trong thời gian giãn cách; báo cáo Công an thành phố về đơn vị cung cấp, lịch trình, số lượt và thời gian vận chuyển để được xem xét, chấp thuận.

Đối với 2 công trình của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn quận Sơn Trà chưa thực hiện đầy đủ các phương án phòng, chống dịch theo quy định, các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm rà soát, bổ sung.

UBND thành phố giao chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu như trên; lập phương án cụ thể về việc di chuyển công nhân, người lao động đến công trình để hoạt động thi công (nếu có); phương án về cung ứng nhiên liệu, vật tư, thiết bị,vật liệu xây dựng; cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ thi công xây dựng để báo cáo Công an thành phố xem xét, chấp thuận.

Đồng thời, giao Công an thành phố xem xét, chấp thuận về việc di chuyển công nhân, người lao động đến công trình để hoạt động thi công (nếu có); về cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu xây dựng; cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ thi công xây dựng. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; báo cáo vướng mắc đến Chủ tịch UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo xử lý.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch theo quy định tại các công trình xây dựng trọng điểm khi được phép hoạt động theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Nguồn: Danang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)