Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ

Thứ sáu, 20/08/2021 13:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1821/QÐ-UBND (ngày 17-8-2021) “Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Công trình Khu tái định cư Bình Thủy (Khu 1) thi công tuân thủ “3 tại chỗ”.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ là cơ sở để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NÐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Bộ đơn giá ban hành định mức xây dựng, gồm: Ðơn giá nhân công vùng II và vùng III theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá máy thi công theo Thông tư số 11/2019/TT- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình xây dựng, đơn giá khảo sát công trình xây dựng, đơn giá sửa chữa công trình, đơn giá thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng, đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. Các đơn giá này áp dụng cho vùng II và vùng III.

Ðối với các dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã ký kết hợp đồng trước ngày Quyết định công bố Bộ đơn giá có hiệu lực, chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 94/QÐ-SXD (ngày 21-4-2014) của Sở Xây dựng. Các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt dự toán công trình nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng (đối với trường hợp chỉ định thầu), chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra và phê duyệt lại dự toán theo Quyết định công bố Bộ đơn giá này. Ðối với hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh được ký kết sau ngày công bố bộ đơn giá, chủ đầu tư phải áp dụng đơn giá nhân công, máy thi công theo Quyết định công bố này để thanh toán. UBND thành phố giao Sở Xây dựng công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ trên website của Sở để triển khai thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)