Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư kinh doanh

Thứ tư, 18/08/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư kinh doanh.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư kinh doanh - Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Kết luận Hội nghị lãnh đạo chủ chốt tháng 7/2021, Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí Chủ tịch UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Kết quả kiến nghị của các địa phương đã nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn. Qua tổng hợp có liên quan đến 79 luật, 3 nghị quyết của Quốc hội, 188 nghị định, 20 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 135 thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ.

Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1079/CĐ-TTg gửi 10 Bộ trưởng các bộ yêu cầu rà soát, sửa đổi ngay các quy định đang gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các luật, nghị định, thông tư còn lại.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên, Văn phòng Chính phủ gửi các kết quả rà soát, kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ liên quan để tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)