Bình Định: Nhà ở xã hội Pisico do Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư

Thứ tư, 18/08/2021 13:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng vừa quyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Pisico.

Ảnh minh họa

Dự án Nhà ở xã hội Pisico được thực hiện tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với tổng vốn đầu tư gần 264 tỷ đồng. Theo đó, Nhà đầu tư cam kết đến Quý 1/2024 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án chung cư nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy định của pháp luật; chỉ được huy động nguồn vốn hợp pháp khác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Ngoài ra, sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn đưa công trình vào quy hoạch sử dụng đất dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030  trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Quy Nhơn, các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, ngày 19/11/2020, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà ở xã hội Pisico, mục tiêu nhằm cụ thể hóa Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn. Đồng thời làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư.

Nhà ở xã hội Pisico được quy hoạch trên diện tích 0,58 ha, quy mô dân số khoảng 1.284 người, với 321 căn hộ; có giới cận: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường hiện trạng; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)