Thuận Thành (Bắc Ninh) quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị

Thứ tư, 04/08/2021 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, nhất là lộ trình trở thành thị xã vào cuối năm 2022, Thuận Thành đang tích cực triển khai công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản.

Xác định rõ công tác quy hoạch là nền tảng cho việc hoạch định phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển đô thị, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị của tỉnh thực hiện hiệu quả hoạt động này. Tiêu biểu là phối hợp Sở Xây dựng hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể hóa quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh và chương trình phát triển đô thị huyện Thuận Thành được duyệt. Từ đó, xây dựng đô thị Hồ đến năm 2030 đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại IV, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại III, là một trong những đô thị động lực phát triển của khu vực phía Nam sông Đuống với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sống tốt; bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Địa phương còn lập, thẩm định thiết kế tổng thể mặt bằng quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa và dưỡng lão tại thị trấn Hồ; quy hoạch chi tiết  phân khu đô thị phía Tây và Tây Bắc; điều chỉnh quy hoạch chung Nông thôn mới xã Mão Điền, Nghĩa Đạo; lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm số 3 (xã Mão Điền), thôn Nghi Khúc (xã An Bình)... Không chỉ làm tốt công tác quy hoạch, những tháng đầu năm 2021, huyện giới thiệu 4 địa điểm để đầu tư các dự án đấu giá đất; 2 dự án xây dựng nhà văn hóa, khu công viên thôn Thanh Tương và trường Tiểu học xã Thanh Khương. Trước đó, địa phương cũng giới thiệu thành công 27 địa điểm với tổng diện tích 28,7ha để xây dựng công trình giáo dục - đào tạo các cấp…

Hệ thống hạ tầng thị trấn Hồ đang được đầu tư theo tiêu chí thị xã.

Thuận Thành cũng thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan và phát triển đô thị theo đúng Quy hoạch chung đô thị Hồ và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Nhiều khu đô thị mới như: Đô thị mới phía Nam thị trấn Hồ; khu đô thị Đức Việt, Trung Quý (xã Gia Đông); khu đô thị An Bình; khu đô thị Hồng Hạc (xã Xuân Lâm) đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm đã và đang được thi công và đưa vào sử dụng góp phần tạo nên bộ mặt mới cho đô thị Thuận Thành trong giai đoạn phát triển.

Điển hình là một số dự án đầu tư, chỉnh trang đô thị: Đường giao thông đoạn từ bờ Nam kênh Bắc vào khu trang trại xã Song Hồ; đường Đại Đồng Thành - Nguyệt Đức; nhà làm việc liên cơ quan; trường Vũ Kiệt; nhà văn hóa các thôn; đường giao thông bờ Nam kênh Bắc; Nắn dòng chảy tuyến sông Đông Côi - Đại Quảng Bình kết hợp tạo cảnh quan sinh thái khu trung tâm văn hóa Luy Lâu; cầu qua sông Đông Côi Đại Quảng Bình... Ngoài ra, hệ thống hạ tầng giao thông cũng được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Tiêu biểu là đường từ Âu Cơ đi QL38 (qua thôn Lẽ, thị trấn Hồ); đường Siêu Loại kéo dài; đường từ QL 38 đi TL276 (đoạn qua xã Gia Đông); đường tránh QL17; đường giao thông từ xã Trí Quả đi KCN Khai Sơn (đoạn qua xã Thanh Khương)... Công tác vệ sinh môi trường đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, rác thải sinh hoạt đã được thu gom và xử lý triệt tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp cho đô thị.

Để sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thuận Thành trở thành thị xã trong năm 2022, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và rà soát, hoàn thiện các tiêu chí còn yếu trong bảng đánh giá đô thị loại IV như: Nhà máy xử lý nước thải tập trung; khu thể thao, cơ sở y tế cấp đô thị; các công trình chỉnh trang đô thị… Kiến nghị tỉnh, các sở, ban ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt các quy hoạch phân khu 1/2000 khu phía Tây, Tây Bắc huyện; quy hoạch phân khu số 1 thuộc phạm vi hành chính 3 xã Trạm Lộ, An Bình và Gia Đông để tạo nguồn lực phát triển cho địa phương.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)