Bắc Ninh: Triển khai các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 02/08/2021 14:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Phương án là nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phương án đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp (tỉnh, huyện, xã) trong công các chỉ huy và huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, y tế, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới cấp độ 3,4,5; lốc, sét, mưa đá cấp độ 1,2; lũ, ngập lụt từ cấp độ 1 đến cấp độ 4; các biện pháp ứng phó với lũ quét, sạt lở đất cấp độ 1; nắng nóng, hạn hán, rét hại, sương muối và động đất cấp độ 1,2.

Khi xảy ra thiên tai cấp độ 1, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng, chống thiên tai cấp trên. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp xã.

Đối với thiên tai cấp độ 2, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại thiên tai cấp độ 1; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên.

Trường hợp xảy ra thiên tai cấp độ 3, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại thiên tai cấp độ 1, 2 phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)