Hà Nội trồng mới hơn 162.000 cây xanh

Thứ năm, 22/07/2021 14:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 về lĩnh vực cây xanh, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến tháng 6-2021, trên toàn thành phố đã trồng được 162.053 cây xanh, trong đó có 99.477 cây đô thị, 62.576 cây lấy gỗ, đạt 64,8% theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 9-2-2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Về kết quả thực hiện cắt tỉa cây xanh: Từ đầu năm đến tháng 6-2021, các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cắt tỉa 19.554 cây bóng mát. Trong đó, hạ độ cao, làm thấp tán 2.632 cây bóng mát; cắt cành khô, vén tán, bảo đảm mỹ quan đô thị 16.922 cây. Sở Xây dựng cũng đã đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch cắt tỉa cây bóng mát năm 2021, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn theo phân cấp...

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)