Quảng Ngãi: Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Thứ năm, 22/07/2021 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch kiến trúc.

Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát các nội dung quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh: Số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 ban hành Quy định về quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 và số 28/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Trước mắt, trong khi chờ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các Quy định nêu trên, thống nhất giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận thông báo thời điểm khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng đối với các trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Đối với dự án có nhiều loại công trình và cấp công trình khác nhau, cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhất chịu trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại của dự án.

Khi thay đổi thiết kế xây dựng làm thay đổi về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền cấp lại giấy phép xây dựng mới theo đúng quy định, phù hợp với cấp công trình sau khi thay đổi.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)