Lục Yên (Yên Bái) hỗ trợ làm 24 nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn

Thứ sáu, 11/06/2021 14:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2021, huyện Lục Yên có 24 hộ đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ làm nhà ở với tổng kinh phí là 1,075 tỷ đồng. Trong đó, làm mới 19 nhà, sửa chữa 5 nhà; mức hỗ trợ hộ làm mới là 50 triệu đồng, hộ sửa chữa 25 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo kế hoạch và giúp các hộ sớm có nhà ở, huyện huy động sự vào cuộc của các cấp, các  ngành, nhất là chính quyền cấp cơ sở trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở; kết hợp nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực vận động xã hội hóa các cấp, huy động từ cộng đồng, dòng họ, gia đình để làm nhà ở cho hộ nghèo.

Cùng đó, huyện đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ đã được thẩm định phê duyệt theo thứ tự ưu tiên đúng quy định, đảm bảo chất lượng; tăng cường tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chương trình và đặc biệt là vận động sự ủng hộ của người dân, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực xã hội để chương trình đạt kết quả.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)