Yên Bái: Hỗ trợ Trạm Tấu làm 100 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Thứ hai, 07/06/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2021.

Đề án sẽ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở

Theo đó, Đề án sẽ hỗ trợ làm nhà mới cho các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chưa được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà, hiện chưa có nhà ở, nhà ở tạm hoặc đã được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà nhưng đã hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ. 

Tổng kinh phí của Đề án là 5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ của Bộ Công an và huy động từ các nhà hảo tâm, dòng họ, đóng góp của các hộ gia đình và kết hợp với các nguồn lực khác…

Tiến độ triển khai thực hiện: Đề án sẽ hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng thụ hưởng xong trước ngày 19/8/2021.

Trạm Tấu là một trong 56 huyện đặc biệt khó khăn nhất của cả nước. Trong những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm đến các chính sách giảm nghèo cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội song bên cạnh những kết quả đạt được thì đời sống của một số bộ phận hộ nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở.

Việc UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đề ra cũng như chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa bàn chiến lược, góp phần cải thiện cơ bản tình trạng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)