Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021

Thứ hai, 07/06/2021 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sớm chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2021.

Theo đó, các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh: Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, VNPT Quảng Ngãi, Viettel Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1877/BXD-GĐ ngày 25/5/2021.

Sở Xây dựng chủ trì, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cụ thể, với yêu cầu chủ động, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)