UBND tỉnh Bắc Ninh giới thiệu về chương trình chuyển đổi số và vận hành thử các dịch vụ đô thị thông minh

Thứ năm, 03/06/2021 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 1/6, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giới thiệu về chương trình chuyển đổi số và công tác vận hành thử các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty AIC đã giới thiệu, trao đổi, đề xuất mô hình chuyển đổi số cho Bắc Ninh, giai đoạn 2021 - 2030 như: tỉnh cần tập trung đầu tư các dự án nền tảng (hạ tầng công nghệ thông tin và trục tích hợp; trung tâm dữ liệu; hệ thống camera..); xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng; triển khai thí điểm; xây dựng hệ thống kết nối; xây dựng tiện ích.

Công ty AIC cũng đề xuất tỉnh xây dựng các hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn để có thể thực hiện thành công chương trình như: Nâng cấp Trung tâm điều hành UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và tiếp tục vận hành thử giai đoạn 2; ứng dụng rộng rãi các tiện ích cho người dùng; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thường xuyên cập nhật số liệu, báo cáo theo thời gian thực; các cơ quan tích cực sử dụng hệ thống họp thông minh trong chương trình vận hành thí điểm; bố trí nguồn ngân sách hợp lý để triển khai toàn bộ chương trình; thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để chương trình đạt hiệu quả cao hơn.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình việc cần phải sớm chuyển đổi số, tuy nhiên đây là lĩnh vực rộng, có nhiều khó khăn cần xử lý. Các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức tham khảo kinh nghiệm của các địa phương đi trước để có những đề xuất tốt hơn, phù hợp với đặc thù của ngành, của tỉnh; đơn vị tư vấn làm rõ phần chuyển đổi số của chính quyền, thực hiện thí điểm (đề xuất rõ nội dung, đối tượng, thời điểm)… 

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó trọng tâm là chuyển đổi số. Mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới là Bắc Ninh nằm trong 5 tỉnh, thành toàn quốc thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, phải có cách nhìn và tiếp cận tổng quan về chuyển đổi số, xây dựng lộ trình phù hợp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh trình các cấp thẩm quyền thông qua Nghị quyết chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2035 (trình UBND tỉnh trong tháng 8/2021); tham mưu thành lập tiểu ban hoặc tổ tham mưu xây dựng Nghị quyết, đề án; tiếp thu đề xuất, ý kiến đóng góp của các đại biểu để tích hợp vào các hợp phần thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Đồng chí đồng ý về mặt chủ trương kéo dài thời gian thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành, đơn vị liên quan lựa chọn cán bộ để tham gia vào Tổ cung cấp, cập nhật số liệu; UBND tỉnh sẽ có quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ. Các sở, ngành tích cực hoàn thiện dự án hợp phần thành phố thông minh để trình phê duyệt trong tháng 6/2021. 

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)