Yên Bái ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu năm 2021

Thứ hai, 31/05/2021 13:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu năm 2021.

Ảnh minh họa

Đề án triển khai từ tháng 6/2021, dự kiến hoàn thành trước ngày 19/8/2021, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Yên Bái và 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến các chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội; triển khai thực hiện bao phủ đến cộng đồng dân cư, những đối tượng yếu thế, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vùng cao, dân tộc thiểu số được thụ hưởng nhiều chính sách từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ các chính sách trợ giúp như: hỗ trợ sản xuất, vốn vay ưu đãi, bảo hiểm y tế, hỗ trợ học tập, học nghề, xuất khẩu lao động, hỗ trợ làm nhà ở… đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo đang được nâng lên, giúp đồng bào vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2016- 2020 giảm bình quân trên 5,03%/năm.

Giai đoạn 2016-2019 đã có 5.581 hộ được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí 223.302,9 triệu đồng, trong đó hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/QĐ-TTg là 3.357 hộ, kinh phí: 170.200 triệu đồng, các chương trình khác là 2.224 nhà, kinh phí 53.102,9 triệu đồng. Đặc biệt trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã làm mới và sửa chữa được 894 căn nhà với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (11,8 tỷ đồng) và nguồn vốn xã hội hóa (huy động đóng góp từ doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ làm nhà) theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, bên cạnh đó toàn tỉnh còn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg là 217 nhà; hỗ trợ nhà ở từ các chương trình khác (từ các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm) là 109 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ (không bao gồm nguồn kinh phí huy động từ các gia đình) ước đạt trên 30 tỷ đồng nhờ đó đã góp phần cải thiện về điều kiện nhà ở cho nhiều hộ nghèo và hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì đời sống của một bộ phận hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở, khó có khả năng tiếp cận được chính sách tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 để làm nhà ở.

Từ thực tế của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu và căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy Yên Bái về việc giảm nghèo bền vững trong năm 2021, việc xây dựng Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, năm 2021” là rất cần thiết, là giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu kế hoạch giảm nghèo bền vững của tỉnh Yên Bái năm 2021.

Việc hỗ trợ nhà ở theo Đề án này cùng với các chính sách hiện hành đang thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ trực tiếp làm nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của Đề án góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng tại các địa bàn chiến lược, địa bàn miền núi, đặc biệt khó khăn; cải thiện cơ bản tình trạng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại huyện Trạm Tấu, góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đưa Trạm Tấu phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Trong năm 2021, hỗ trợ làm mới 100 nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trạm Tấu.

Đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở của huyện Trạm Tấu thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, chưa được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà, hiện chưa có nhà ở, nhà ở tạm hoặc đã được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà nhưng nhà ở hiện đã hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)