Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình

Thứ hai, 31/05/2021 13:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình và Tuyến đường vào dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2950/UBND-KT ngày 25/5.

Phối cảnh tổng thể dự án NOXH Nhơn Bình

UBND tỉnh Bình Định giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đốn đốc việc tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc đối với hộ ông Phạm Cấp, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án, hoàn thành trước ngày 05/6/2021.

UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình khẩn trương hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất của các hộ còn lại để phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; đồng thời, kiểm tra, rà soát các trường hợp cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, để củng cố hồ sơ, lập và triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đẩy nhanh việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công xây dựng tuyến đường vào dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình, cơ bản hoàn thành thi công tuyến đường trong tháng 8/2021.

UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn đáp ứng yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)