Quảng Ninh: Đảm bảo quy trình thực hiện dự án đầu tư công

Thứ sáu, 21/05/2021 14:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trung bình mỗi năm, Quảng Ninh phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư trên 200 dự án lớn, nhỏ. Để đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng luật định, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư dự án đã nghiên cứu, triển khai công tác lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án Cầu Sông Chanh 2 đang được gấp rút hoàn thành.

Công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh hiện được thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công (số 39/2019/QH14 của Quốc hội) và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 24 Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; đồng thời thành lập hội đồng thẩm định. Trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện và dự kiến kế hoạch bố trí vốn.

Đối với dự án nhóm B, nhóm C được triển khai theo Điều 27 Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp xã trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phòng tài chính - kế hoạch chủ trì thẩm định đối với dự án do cấp huyện quản lý, báo cáo UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết: Qua theo dõi, quản lý các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, thấy rằng chủ đầu tư đều quyết liệt vào cuộc triển khai các thủ tục đầu tư; việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án đều đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Do vậy hiệu quả các dự án sau đầu tư đạt rất cao, mang lại nhiều lợi ích cho địa phương nơi có dự án.

Dự án Hồ Khe Giữa (xã Dương Huy, TP Cẩm Phả) có dung tích thiết kế đạt khoảng 7,6 triệu m3 nước.

Nhằm đảm bảo công tác đầu tư đạt hiệu quả, công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, các chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để lập thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án. Qua quá trình thẩm định, đơn vị nhận thấy hồ sơ dự án cơ bản đạt yêu cầu đề ra, phù hợp với dự án được phê duyệt, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành và quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế. Trong năm 2020, các đơn vị thuộc thẩm quyền đã thẩm định được 154 hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình của các chủ đầu tư, với giá trị thẩm định trên 6,6 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài các hồ sơ thiết kế kỹ thuật có chất lượng cao, hiện vẫn còn tồn tại, một số chủ đầu tư chưa phân bổ thời gian hợp lý cho công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý chất lượng hồ sơ thiết kỹ thuật. Nhiều hồ sơ không đủ thành phần, nội dung, chất lượng không đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa hoàn thiện nhiều lần làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư và gây khó khăn cho công tác thẩm định.

Từ những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm về những hạn chế trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư dự án thời gian qua, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu khởi công các dự án khởi công mới năm 2021 và hoàn thành công tác lập, thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án năm 2022. Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ không xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án chậm triển khai các thủ tục, hiệu quả sau đầu tư thấp, không đảm bảo cân đối nguồn vốn theo quy định. Đặc biệt, sau ngày 30/4 sẽ không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án khởi công mới đã được phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm và sẽ điều hòa, điều chỉnh vốn cho các dự án trọng điểm khác để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch hằng năm.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)