Quảng Ngãi: Rà soát, đánh giá việc cấp nước cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp

Thứ năm, 06/05/2021 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để rà soát, đánh giá về thực trạng việc cấp nước cho mục đích sinh hoạt và phát triển công nghiệp, định hướng phát triển mạng lưới cấp nước trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đề xuất định hướng phát triển trong thời gian đến, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/5/2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà máy nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện để đảm bảo việc cấp nước trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2021.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)