Đồng Tháp: Xây dựng thị trấn Thường Thới Tiền trở thành đô thị biên giới kiểu mẫu

Thứ sáu, 23/04/2021 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Huyện ủy Hồng Ngự vừa xây dựng Nghị quyết về kêu gọi đầu tư xây dựng thị trấn Thường Thới Tiền thành đô thị biên giới kiểu mẫu đảm bảo tính bền vững, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng chiến lược phát triển đô thị của tỉnh. Phấn đấu xây dựng đô thị Thường Thới Tiền đạt đô thị loại IV, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Hệ thống giao thông đô thị thuộc địa bàn khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, việc kêu gọi đầu tư xây dựng đô thị thị trấn Thường Thới Tiền (đô thị loại V) được quan tâm thực hiện. Đến nay, diện tích đất đô thị chiếm 7,55% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Tổng dân số đô thị là 14,946 nghìn người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 14%. Quy mô, chất lượng các công trình được cải thiện, trong đó đầu tư xây dựng trụ sở khu hành chính huyện, các tuyến đường nội ô đảm bảo chất lượng. Đô thị thị trấn Thường Thới Tiền đang từng bước phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng đô thị của huyện.

Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư; hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sự nghiệp y tế, giáo dục tại thị trấn đang từng bước hoàn chỉnh. Các thiết chế văn hóa, hạ tầng thương mại, dịch vụ đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Chất lượng cuộc sống người dân khu vực đô thị ngày càng được cải thiện. Công tác quản lý nhà nước về đô thị, nhất là công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Huyện ủy Hồng Ngự, mục tiêu mà Nghị quyết nói trên là đến năm 2025, địa phương phấn đấu xây dựng thị trấn Thường Thới Tiền trở thành đô thị biên giới kiểu mẫu của tỉnh. UBND huyện Hồng Ngự đang xây dựng kế hoạch, Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự đã đề ra. Theo đó, địa phương triển khai quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện (trọng tâm là thị trấn Thường Thới Tiền). Chú trọng việc kết nối quy hoạch phát triển đô thị Thường Thới Tiền với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các quy hoạch ngành, nhất là quy hoạch chung xây dựng giao thông, quy hoạch sử dụng đất; ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để phục vụ cho công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng đô thị theo quy định về phân loại đô thị, xác định các tiêu chuẩn còn thiếu, chưa đạt để xây dựng lộ trình thực hiện. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tiến trình đô thị hóa gắn với tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh, đô thị biên giới kiểu mẫu của tỉnh. Huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp mạng lưới giao thông đi qua địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền. Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội đô thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Coi trọng việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở người nghèo, nhà ở cho người có công. Phát triển thương mại - dịch vụ tạo điều kiện thiết lập các kênh phân phối đa dạng, văn minh, gắn với khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế biên giới. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao...

Nguồn: Baodongthap.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)