Hà Nội có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại, 58 dự án nhà ở xã hội đang triển khai

Thứ hai, 05/04/2021 13:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hà Nội có Báo cáo số 01/BC-BCĐNO&TTBĐS về tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 145 dự án phát triển nhà ở thương mại và 58 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai thực hiện. Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 khoảng 27,90 triệu m2 sàn nhà ở, cụ thể: Nhà ở xã hội khoảng 6,22 triệu m2 sàn; nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 1,2 triệu m2 sàn; nhà ở thương mại khoảng 20,48 triệu m2 sàn.

Đến nay, thành phố đã tích cực kêu gọi đầu tư phát triển được 83 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 6,71 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó, có 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung và 78 dự án nhà ở xã hội, cụ thể: 25 dự án đã hoàn thành với 1.254.087 m2 sàn nhà ở xã hội; 58 dự án đang triển khai với 5.458.067 m2 sàn nhà ở xã hội. Như vậy, giai đoạn 2016-2020, thành phố đã phát triển 83 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6,71 triệu m2 sàn nhà ở là đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của thành phố giai đoạn này (mục tiêu khoảng 6,22 triệu mét vuông sàn nhà ở).

Qua rà soát, tổng hợp báo cáo của UBND các quận và các Ban quản lý dự án của thành phố, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố có 40 dự án phát triển nhà ở phục vụ tái định cư với khoảng 1.334.755 m2 sàn, 21.422 căn hộ. Cụ thể: 19 dự án đã hoàn thành với 371.656 m2 sàn, 4.684 căn hộ; 21 dự án đang triển khai, khi hoàn thành có khoảng 963.099 m2 sàn, 13.870 căn hộ. So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (khoảng 1.200.000 m2 sàn), thành phố dự kiến hoàn thành vượt mục tiêu khoảng 134.755 m2 sàn, 2.163 căn hộ.

Kết quả phát triển nhà ở thương mại, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố có 348 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã hoàn thành với 21.558.328 m2 sàn xây dựng nhà ở, 179.399 căn hộ. So với mục tiêu theo kế hoạch được duyệt (khoảng 20.480.000m2 sàn), thành phố hoàn thành vượt mục tiêu khoảng 1.140.328 m2 sàn, tương đương 9.503 căn hộ. Ngoài ra, hiện có 145 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai với 23.108.300m2 sàn xây dựng nhà ở, 164.469 căn hộ.

Theo báo cáo của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020, tổng diện tích nhà ở dân tự xây tại khu vực đô thị được cấp giấy phép xây dựng đạt khoảng 11,24 triệu m2 sàn.

Về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục phối hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định. Rà soát các thủ tục hành chính và cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; tạo điều kiện hộ gia đình, cá nhân xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy hoạch và các chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Bổ sung quy định chế tài mạnh hơn đối với các chủ đầu tư chưa tự giác trong việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (theo Luật Đầu tư) và dự án đang thực hiện chậm so tiến độ dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, theo đó có thể cho phép địa phương (thành phố) chủ động đưa nội dung này vào tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở khác hoặc xem xét không cho phép nhà đầu tư này được tham gia đầu tư các dự án nhà ở khác trên địa bàn.

Đẩy nhanh công tác tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; công khai các đồ án về quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt và quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc; cân đối nhu cầu nhà ở xã hội tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo phân bố hợp lý trên địa bàn thành phố theo quy hoạch...

Song song rà soát, tổng hợp quỹ đất, Ban Chỉ đạo cũng đề xuất dành nguồn lực hợp lý của thành phố, tranh thủ sự ủng hộ và nguồn vốn của Trung ương để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và hỗ trợ nhà ở tại khu vực nông thôn. Kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tập trung…

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)