Xây dựng huyện Thanh Trì thành quận chậm nhất vào năm 2025

Thứ sáu, 02/04/2021 13:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 202-TB/TU ngày 30-3-2021 về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại cuộc làm việc với Huyện ủy Thanh Trì. Cuộc làm việc diễn ra ngày 22-3-2021.

Theo Bí thư Thành ủy, cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo được những chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, hành động thực thi công vụ, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ có năng lực chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng các yêu cầu khi phát triển từ huyện lên quận, từ xã lên phường.

Theo định hướng quy hoạch, Thanh Trì là khu vực phát triển đô thị phía Nam Thủ đô và huyện là một trong 5 địa phương sẽ phát triển thành quận trong giai đoạn 2021-2025, vì vậy cần tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình hành động; đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra. Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng huyện thành quận chậm nhất vào năm 2025.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo huyện Thanh Trì chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch vùng ngoài bãi sông, quy hoạch đô thị để bảo đảm các tiêu chí khi huyện trở thành quận. Tập trung rà soát, đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn…

Huyện Thanh Trì cần chú trọng các dự án phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng khung, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên huyện và liên khu vực để tăng khả năng tiếp cận, giao thương hàng hóa, làm tiền đề để phát triển huyện theo định hướng đã đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, đầu cơ đất đai, gây lãng phí tài nguyên. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị thu hồi đất; có chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo sinh kế ổn định cho người dân bị thu hồi đất...

Trong tương lai, huyện sẽ phát triển lên quận nên diện tích đất nông nghiệp sẽ ngày càng hạn chế. Do đó, huyện cần tích cực chuyển đổi mạnh mẽ các mô hình sản xuất, chú trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng ít diện tích đất…

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)