Hà Nội xây dựng kế hoạch phát triển đô thị, kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 02/04/2021 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 931/UBND-KT, ngày 31-3-2021, về việc xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025".

180 tuyến phố trên địa bàn các quận sẽ được cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Chương trình, tham gia xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chương trình theo khung dự thảo kế hoạch. Cụ thể, phân tích, làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; các giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của đơn vị mình gửi về Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Chương trình) để tổng hợp, theo dõi.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch nói trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2021.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)