UBND tỉnh Quảng Trị nghe Công ty Cổ phần Hacom Holdings báo cáo quy hoạch các dự án trên địa bàn

Thứ ba, 23/03/2021 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa quả, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị nhằm nghe Công ty Cổ phần Hacom Holdings báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà mở rộng và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày báo cáo quy hoạch, đề xuất của nhà đầu tư và ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng bày tỏ cám ơn và đánh giá cao đơn vị tư vấn cũng như quyết tâm của nhà đầu tư trong việc thực hiện các đồ án nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho biết trong giai đoạn này, chiến lược phát triển của  tỉnh Quảng Trị là ưu tiên tập trung thực hiện và hoàn thành quy hoạch chung. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá cao và cám ơn sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Hacom Holdings, Công ty thiết kế Belt Collin và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch một số khu đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Chiến lược phát triển của tỉnh được hiện thực hoá bởi quy hoạch có sự tham gia của tư vấn trong và ngoài nước đã tạo nên “đích đến”, từ đó giúp tỉnh có định hướng phát triển phù hợp và bền vững nhất.

Trên cơ sở điều kiện kinh tế xã hội, vị trí đại lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh cũng như nhận định xu thế phát triển chung của đất nước, tỉnh Quảng Trị đã đặt ra yêu cầu lớn về quy hoạch chung của tỉnh. Đặc biệt là sự tích hợp quy hoạch chiến lược vào quy hoạch chung của tỉnh phải có tính dài hơi trong vài chục năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng lưu ý rằng, việc đáp ứng mong muốn phát triển của tỉnh cũng Quảng Trị cũng như sớm hiện thực hoá quy hoạch trong giai đoạn này là cần thiết nhưng trước hết phải đảm bảo các yếu tố về môi trường.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thống nhất với báo cáo mà đơn vị tư vấn trình bày và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục điều chỉnh các nội dung mà các ngành đã góp ý và trăn trở.

Giao sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế phối hợp, yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đề án để trình phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu như đề xuất của đơn vị tư vấn, tuy nhiên, cần nghiên cứu cơ sở vận dụng điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo sinh kế, đời sống của người dân trong khu vực và đảm bảo môi trường sinh thái…

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)