Xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre phù hợp thực tế

Thứ tư, 17/03/2021 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý: "Mục tiêu của quy hoạch là cần phải nghiên cứu trả lời cho được về không gian phát triển của Bến Tre, thị trường và nguồn lực cho phát triển. Cần một đơn vị tư vấn độc lập để phản biện nội dung, cùng tạo ra bản quy hoạch tốt tạo sự phát triển nhanh, bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 16/3, Hội đồng quy hoạch tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo lần I). Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, các sở, ngành cần tập trung thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng được phân công rõ ràng và theo dõi thực hiện sát sao, xác định trách nhiệm, vai trò chính trong lập quy hoạch tỉnh. Bên cạnh việc đảm bảo các nguyên tắc chung trong quy hoạch thì cần dùng tư duy khoa học, phản biện để xem xét, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị liên danh và các cơ quan của tỉnh cùng nghiên cứu, rà soát, tiếp thu kết quả từ Tầm nhìn chiến lược của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và 18 văn bản cụ thể hóa nghị quyết để có những dữ liệu đầu vào phù hợp cho quy hoạch. “Mục tiêu của quy hoạch là cần phải nghiên cứu trả lời cho được về không gian phát triển của Bến Tre, thị trường và nguồn lực cho phát triển. Cần một đơn vị tư vấn độc lập để phản biện nội dung, cùng tạo ra bản quy hoạch tốt tạo sự phát triển nhanh, bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng, được Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký ban hành tại Quyết định số 916/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Hội đồng quy hoạch tỉnh triển khai hoàn thành công tác đấu thầu, chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.

Đến nay, các công việc mà liên danh các nhà thầu tư vấn (gồm 5 đơn vị) đã thực hiện là: Phân chia nội dung và cách thức phối hợp thực hiện; bố trí các cơ sở vật chất và phân chia nguồn lực thực hiện; xây dựng đề cương chi tiết các nội dung chính theo nhiệm vụ lập quy hoạch và tiến độ thực hiện. Hiện liên danh đã xây dựng được website về Quy hoạch tỉnh Bến Tre bentre.cdt.net.vn để phối hợp các bên liên quan thực hiện; đồng thời thống nhất phương thức phối hợp hoạt động và hình thành các quan điểm mang tính đột phá. Đặc biệt, thông qua website, người dân có thể tham gia góp ý trực tiếp cho quy hoạch.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết: Theo kế hoạch đề ra, quy hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2021 với các mốc thời gian quan trọng: Hết quý I-2021 có báo cáo sơ bộ cho Tỉnh ủy, tháng 7/2021 có báo cáo lần 2 về tiến độ thực hiện và nội dung quy hoạch tại phiên họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa mới, hết quý III-2021 phải cơ bản hoàn thành, báo cáo cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tiếp tục triển khai các bước thẩm định. “Không được trì hoãn tiến độ thực hiện. Hàng tháng, Hội đồng quy hoạch sẽ họp về tiến độ, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng lập quy hoạch”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.

Sau hội nghị, liên danh các nhà thầu tư vấn sẽ tiếp tục thống nhất với cơ quan thường trực về lộ trình, tiến độ, lịch làm việc với các sở, ngành, địa phương để kết nối, xây dựng quy hoạch một cách khẩn trương./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)