Hà Nội: Bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận các công trình xây dựng

Thứ tư, 03/03/2021 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 560/UBND-ĐT (ngày 25-2-2021) về việc tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật.

Trước đó, tại Văn bản số 02/CV-UBQGNKT ngày 25-1-2021, Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam đánh giá hiện còn nhiều công trình xây dựng, đường, hè phố tại nhiều tỉnh, thành chưa bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận theo quy định. Ủy ban đề nghị các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình thuộc lĩnh vực quản lý, có kế hoạch, giải pháp bảo đảm tiếp cận đối với người khuyết tật...

Tại Văn bản số 560/UBND-ĐT, UBND thành phố giao các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Y tế, Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ các công trình xây dựng, đường, hè phố và các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý đối với việc tiếp cận của người khuyết tật (bao gồm cả thiết kế, đầu tư xây dựng). Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương có kế hoạch, giải pháp khắc phục ngay (nếu thiếu, hư hỏng) để bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật...

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)