Kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 01/03/2021 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi, do Phó Chủ tịchUBND tỉnh Trần Phước Hiền làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách có liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu những chủ trương quy định của Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để kịp thời tổ chức thực hiện; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc có liên quan. Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo thì báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức phổ biến rộng rãi các chính sách quy định của pháp luật, các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trên toàn tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bât động sản của các ngành, địa phương, các tô chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện và đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)