Vĩnh Phúc: Tập trung hoàn thiện quy hoạch xây dựng

Thứ năm, 07/01/2021 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Quy hoạch xây dựng là lĩnh vực mang tính đặc thù, có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, cũng như xây dựng diện mạo đô thị, nông thôn của tỉnh ngày càng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt cho nhu cầu sống của nhân dân. Thời gian qua, tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương tập trung triển khai hoàn thiện các quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao.

Một góc thị trấn Tam Đảo núi. Ảnh: Khánh Linh

Để công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ngày càng được nâng cao cả về quy mô và chất lượng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế và chiến lược phát triển dài hạn ở địa phương, tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đối với phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh hướng tới tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc theo phạm vi toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh và điều chỉnh Chương trình tổng thể phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan như: Quy hoạch kinh tế-xã hội, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực…đưa các dự án, công trình được ưu tiên đầu tư vào trong các quy hoạch, tránh việc phê duyệt dự án không có trong quy hoạch.

Công bố công khai về quy hoạch, các dự án ưu tiên đầu tư theo đúng quy định để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Xác định rõ đối tượng đầu tư để lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo đảm hiệu quả và tính khả thi…

Nhờ vậy, công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, đạt kết quả tốt về khối lượng và chất lượng quy hoạch, đáp ứng tốt cho quản lý, phát triển kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn 2015-2020 Sở Xây dựng tham mưu triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án gồm: 3 đồ án Quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía nam, phía bắc và phía tây đô thị Vĩnh Phúc.

15 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Gần 50 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển các khu vực đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc; 20 đồ án quy hoạch chung các đô thị mới loại V trên địa bàn tỉnh làm cơ sở phân loại đô thị theo kế hoạch.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Sở Xây dựng đã thẩm định, trình UBND tỉnh 6 nhiệm vụ quy hoạch; 44 đồ án QHXD; thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình cho 128 dự án; thỏa thuận 47 đồ án quy hoạch; thỏa thuận 19 nhiệm vụ quy hoạch.

Trong đó có thể kể đến như: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ gồm: Khu vực xung quanh hồ Vân Trục (Lập Thạch); hồ Bò Lạc (Sông Lô); hồ Đồng Nhập (Tam Đảo); điều chỉnh 3 đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc.

Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập Quy hoạch chung 3 đô thị loại IV (Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo). Lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực dân cư hiện hữu và các khu vực hai bên các tuyến đường chính trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc.

Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh đã phủ kín 100% quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc đạt khoảng 45%.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc Trần Quang Ngọc cho biết: Công tác quy hoạch là nhiệm vụ rất quan trọng cần phải đi trước một bước để làm cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh-xã hội, nâng cao đời sống nhân.

Do vậy, thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các giải pháp thực hiện tốt các quy hoạch định hướng, các chương trình, nghị quyết đã đề ra.

Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các quy hoạch. Tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch từ việc công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc giới, cung cấp thông tin cho đến thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; đặc biệt đối với các công trình xây dựng trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, các khu chức năng dịch vụ, du lịch, đô thị và công nghiệp...góp phần xây dựng Vĩnh Phúc trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)