TP Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật tại các dự án, công trình xây dựng

Thứ hai, 21/12/2020 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND quận, huyện, các Ban quản lý khu đô thị mới, khu công nghệ cao, khu công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND TP; thường xuyên, định kỳ kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng, việc sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo trách nhiệm được giao.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Quyết định số 23/QĐ-UBND của UBND TP; rà soát việc cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình, nhất là các công trình chống nghiêng, lún nhà ở phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)