Kéo dài thời gian quy hoạch bảo tồn di tích Cố đô Huế

Thứ sáu, 18/12/2020 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế cho đến khi Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cố đô Huế giai đoạn 2021 – 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế có trách nhiệm tích hợp nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, hạng mục di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế vào các quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 đang được xây dựng nêu trên, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ và phù hợp, làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư công bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích gia đoạn 2021 – 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế tại Quyết định số 818/QĐ-TTg. Theo kế hoạch, Đề án trên được thực hiện từ năm 2010 – 2020 với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa Cố đô Huế; phát huy mọi giá trị quý giá của di sản văn hóa Cố đô Huế, bao gồm giá trị di sản văn hóa vật thể, giá trị di sản văn hóa phi vật thể và giá trị di sản văn hóa môi trường cảnh quan đô thị và thiên nhiên trong việc giáo dục, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)