Bình Định: Triển khai dự án nước sạch, thu gom và xử lý nước thải

Thứ sáu, 18/12/2020 15:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 8315/UBND-KT triển khai hợp tác với hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai dự án nghiên cứu khảo sát hệ thống thu gom xử lý nước thải, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án ưu tiên và tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án tại đô thị An Nhơn, tầm nhìn đến năm 2040 theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 2921/SXD-VP ngày 04/12/2020.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, thành lập tổ công tác gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã An Nhơn để kiểm tra các thông tin, tài liệu trước khi gửi cho phía Pháp để hoàn thiện hồ sơ xin tài trợ FICOL; thuê tư vấn để khảo sát và thu thập số liệu phục vụ lập hồ sơ FICOL.

Giao Sở Tài chính chủ trì, đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện dự án, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động thực hiện các nhiệm vụ để xúc tiến triển khai lập hồ sơ xin tài trợ kinh phí theo yêu cầu của phía Pháp, nhằm sớm đầu tư dự án, đáp ứng nhu cầu giải quyết thoát nước, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)