Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng

Thứ hai, 07/12/2020 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên của ngành, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao, với tổng số 20 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, đến nay Sở đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng được Sở triển khai đồng bộ, đúng quy định, chất lượng kiến trúc, quy hoạch xây dựng ngày càng được cải thiện. Từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm định 2 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng (Lục Nam, Yên Dũng), 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện (Tân Yên, Lục Nam, Yên Dũng), 03 nhiệm vụ quy hoạch, 9 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, 7 nhiệm vụ quy hoạch phân khu, 36 nhiệm vụ đồ án, 16 đồ án quy hoạch chi tiết đúng tiến độ.

Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn về xây dựng và UBND các huyện, thành phố thẩm định 69 dự án; thẩm định thiết kế, dự toán 1.886 công trình. Riêng Sở Xây dựng thẩm định 33 dự án, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 179 công trình. Sở đã đôn đốc chỉ đạo toàn tỉnh cấp 2.607 giấy phép, riêng Sở cấp giấy phép xây dựng cho 36 dự án, công trình theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đô thị, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được Sở quan tâm, tích cực triển khai; công tác quản lý chất lượng, thanh tra, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung một số vấn đề về quản lý nhà nước trong xây dựng; quản lý trật tự xây dựng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác đấu giá, lựa chọn chủ đầu tư; phát triển đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân;…

Sở Xây dựng đề nghị năm 2021, UBND tỉnh giao bổ sung đủ số lượng biên chế cho Sở theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được duyệt; cho giữ nguyên Chi cục Giám định xây dựng và giao bổ sung dần biên chế cho Chi cục để kiện toàn, đáp ứng theo yêu cầu. Chỉ đạo Sở Tài chính tăng cường vốn lập quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho các đô thị loại IV như Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai cập nhật thống nhất mục đích sử dụng đất giữa quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất của các địa phương ngay sau khi quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường bố trí kinh phí để lập quy hoạch chi tiết và kinh phí cắm mốc giới ngoài thực địa các đồ án quy hoạch được duyệt. Giao cho Sở Xây dựng triển khai nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các bộ chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh phù hợp với thực trạng hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái khẳng định vai trò quan trọng của ngành Xây dựng trong phát triển KT-XH. Trước sự phát triển của tỉnh đặt ra cho ngành nhiệm vụ lớn hơn, do đó đòi hỏi ngành cần tư duy nhiệm kỳ mới cần làm gì để có bước đột phá.

Qua đánh giá nhiệm vụ năm 2020, đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Sở Xây dựng đã đạt được. Những kết quả đó của ngành Xây dựng đã đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Đồng chí cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Xây dựng cần khắc phục trong thời gian tới như: Chất lượng đội ngũ cán bộ; chất lượng tham mưu; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; cải cách hành chính tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở Xây dựng cần có biện pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế thời gian qua. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng tham mưu các lĩnh vực của ngành. Tăng cường phối hợp, kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và thực tiễn đặt ra.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đầu ngành về lĩnh vực xây dựng của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ. Trong công tác cán bộ cần hết sức minh bạch, khách quan để phát huy được những cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn, có phẩm chất, có tư duy đổi mới sáng tạo. Đồng thời hỗ trợ các địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn ở cấp huyện, cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng tham mưu đề xuất quy hoạch phân khu; tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc đối với các công trình trọng điểm; khắc phục những bất cập trong phát triển đô thị, nhà ở; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Quan tâm khắc phục những bất cập dự án nhà ở công nhân. Khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch nhà ở công nhân tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư. Rà soát đánh giá việc khai thác, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, đề xuất biện pháp trong thời gian tới. Tham mưu đề xuất lập quy hoạch thu gom, xử lý nước thải ở khu đô thị, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cũng trả lời, làm rõ những kiến nghị của Sở Xây dựng. Đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của ngành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh./.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)